GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ MẠNG DI ĐỘNG

Thẩm tra các công trình viễn thông cho nhà mạng.

Tư vấn, thiết kế, xây dựng, lắp đặt hệ thống phủ sóng trong tòa nhà (Inbuiding Communication).

Thiết kế các tuyến truyền dẫn, lắp đặt thiết bị truyền dẫn và bảo dưỡng hệ thống truyền dẫn.

Thực hiện các dịch vụ cho viễn thông mạng rộng (mobile network): hoạch định mạng, thiết kế và tối ưu mạng di động (RF planning, design and Optimization), dịch vụ đo kiểm thử sóng di động (drive test).

Bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị viễn thông phục vụ phủ sóng di động.

Sóng Nam là đối tác tin cậy trong công tác thẩm tra dự toán của VMS Mobifone.

Kết quả chính xác, trung thực, khách quan là những giá trị cốt lõi trong dịch vụ của Sóng Nam.