GIẢI PHÁP ẢO HÓA HẠ TẦNG CNTT

Ảo hóa đang là xu hướng tất yếu khi doanh nghiệp triển khai một hạ tầng CNTT hiện đại do vô số lợi ích mà công nghệ này mang lại.

Nắm bắt được điều này, SWS đã đầu tư nguồn lực nhằm nắm bắt công nghệ, đáp ứng được yêu cầu tư vấn, triển khai giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng.

Một trong những dự án điển hình mà SWS thường triển khai là triển khai hạ tầng ảo hóa, cung cấp tính năng HA (High Avaibility – Dự phòng) với hạ tầng gồm các server chạy phần mềm ảo hóa VMWare kết hợp với hệ thống lưu trữ SAN.

Kết hợp giải pháp ảo hóa hạ tầng máy chủ và ảo hóa desktop sử dụng thiết bị thin client từ Ncomputing, Atrust, HP, Asus, … sẽ giúp khách hàng tận dụng được tất cả những lợi ích mà công nghệ ảo hóa mang lại.